WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE

  1. Paweł Łobacz, Podmiot zbiorowy jako uczestnik postępowania karnego prowadzonego przeciwko osobie fizycznej oraz „postępowanie quasi-przygotowawcze” przed skierowaniem wniosku o pociągnięcie podmiotu zbiorowego do odpowiedzialności – zarys problemu, [w:] Prawo. Kryminalistyka. Policja. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Bronisławowi Młodziejowskiemu, pod red. J. Kasprzaka i J. Bryka, Szczytno 2008.
  2. Paweł Łobacz, Z historii konfrontacji w postępowaniu karnym, [w:] Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, pod red. J. Kasprzaka i B. Młodziejowskiego, Olsztyn 2009.
  3. Paweł Łobacz, Konfrontacja w policyjnych instrukcjach dochodzeniowo-śledczych, Przegląd Policyjny 2010, nr 1.
  4. Paweł Łobacz, Problematyka tzw. konfrontacji pośredniej, Problemy Kryminalistyki 2010, nr 268.
  5. Paweł Łobacz, Odmowa nadania statusu świadka anonimowego, Prokuratura i Prawo 2010, nr 7-8.
  6. Paweł Łobacz, Czy dopuszczalne jest konfrontowanie biegłych, kuratorów, specjalistów i tłumaczy?, Problemy Kryminalistyki 2010, nr 269.
  7. Marcin Adamczyk, Paweł Łobacz, Recenzja książki Grzegorza Kopczyńskiego, „Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, Prokuratura i Prawo 2011, nr 1.
  8. Paweł Łobacz, Liczba osób równocześnie konfrontowanych, Prokuratura i Prawo 2011, nr 2.
  9. Paweł Łobacz, Niedopuszczalność faworyzowania jednej z osób konfrontowanych, Prokuratura i Prawo 2011, nr 4.
  10. Paweł Łobacz, Konfrontacja. Studiom karnoprawne i kryminalistyczne, C.H. Beck 2012/2013.
STRONA GŁÓWNA O KANCELARII ZAKRES USŁUG WAŻNE LINKI PUBLIKACJE NAUKOWE KONTAKT
Copyrighted © 2011 Paweł Łobacz. All Rights Reserved. Projekt: www.designsky.pl

adwokat Olsztyn

dobry adwokat Olsztyn

adwokat w Olsztynie

dobry adwokat w Olsztynie